Practical Training of Future Social Workers for Social Work with Children with Special Educational Needs in Various Social Institutions

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Education and Science (IJES)
Анотація
The publication examines the problem of practical training of future social workers for social work with children with special educational needs in specialized social institutions. Based on the analysis of scientific literature and the standard of training of future specialists in the social field, the essence and content of their practical training and important special competencies for working with children with special educational needs have been determined. Educational and methodological support, implemented in the context of organizing a practice-oriented educational space for the training of future specialists in the social field on the bases of specialized institutions partnering with the institution of higher education, is presented. The results of a survey of higher education applicants are presented, which confirm the effectiveness of practical training of future social workers to work with children with special educational needs in specialized social institutions in the conditions of the created practice-oriented educational space. У публікації розглянуто проблему практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціалізованих соціальних інституціях. На основі аналізу наукової літератури та стандарту підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі визначено суть та зміст їхньої практичної підготовки та важливі спеціальні компетентності для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Представлено навчально-методичне забезпечення, що реалізовано в умовах організації практико-орієнтованого освітнього простору підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі на базах спеціалізованих інституцій партнерської з закладом вищої освіти мережі. Наведено результати опитування здобувачів вищої освіти, що підтверджують ефективність практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціалізованих соціальних інституціях в умовах створеного практико-зорієнтованого освітнього простору.
Опис
Ключові слова
social work, children with special educational needs, social institutions, practical training, future social workers, соціальна робота, діти з особливими освітніми потребами, соціальні інституції, практична підготовка, майбутні соціальні працівники
Цитування
Kostina V. V. Practical Training of Future Social Workers for Social Work with Children with Special Educational Needs in Various Social Institutions / V. V. Kostina // International Journal of Education and Science. – 2020. – Vol. 3, № 2. – Pp. 25.