НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗА ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РОКИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті досліджуються умови та основні напрями національного виховання в українських школах у 1917-1921 роках. В статье исследуются условия и основные направления национального воспитания в украинских школах в 1917-1921 годах. The conditions and basic directions of national upbringing at Ukrainian schools in 1917-1921 are observer.
Опис
Ключові слова
Українська революція, національно-культурне відродження, національне виховання, українська школа, учитель, Украинская революция, национально-культурное возрождение, национальное воспитание, украинская школа, Ukrainian revolution, national and cultural revival, national upbringing, Ukrainian school, teacher
Цитування
Сорочан Н. А. Національне виховання в українських школах за доби визвольних змагань (1917–1921 роки) / Н. А. Сорочан // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Вип. 3. – С. 39–43.