РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається дефініція та загальні принципи організації інклюзивної освіти, нормативно-правова база регулювання інклюзивної освіти в освітньому просторі України. Надається експериментальне дослідження та методичні рекомендації щодо організації роботи вчителя-логопеда в умовах інклюзивної практики. Рассматривается дефиниция и общие принципы организации инклюзивного образования, нормативно-правовая база регулирования инклюзивного образования в образовательном пространстве Украины. Предоставляется экспериментальное исследование и методические рекомендации по организации работы учителя-логопеда в условиях инклюзивной практики. The definition and general principles of inclusive organization are considered education, regulatory framework for inclusive education in education space of Ukraine. Experimental and methodical research is provided recommendations for organizing the work of a speech therapist in an inclusive environment practices.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, освітній простір України, логопед, ЮНЕСКО, інклюзія, инклюзивное образование, образовательное пространство Украины, инклюзия, inclusive education, educational space of Ukraine, speech therapist, UNESCO, inclusion
Цитування
Гноєва Д. Т. Реалізація інклюзивної форми навчання в освітньому просторі України на сучасному етапі / Д. Т. Гноєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 72–78.