PROS AND CONS OF VEGETARIANITY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The work discusses such a type of nutrition as vegetarianism, its features. The topic of vegetarianism is very ambiguous, the disadvantages of the absence of meat (and some products of animal origin) in the diet are revealed. The links of metabolism, on which the absence of products of animal origin can be negatively reflected, are given. У роботі розглянуто такий вид харчування як вегетаріанство, його особливості. Тема вегетаріанства дуже неоднозначна, виявляються недоліки відсутності в раціоні м'яса (і деяких продуктів тваринного походження). Ланки обміну речовин, на які в відсутність продуктів тваринного походження може негативно відобразитися, наведено.
Опис
Ключові слова
nutrition, vegetarianity, харчування, вегетаріанство
Цитування
Kots S. N. Pros and cons of vegetarianity / S. N. Kots, V. P. Kots, V. V. Rudyuk // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 251–253.