НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто проблему кримінальної відповідальності за недбале ставлення до військової служби. Належна увага науковців до проблемних питань кримінальної відповідальності за військові правопорушення є запорукою визначення дієвих заходів, здатних суттєво вплинути на військову злочинність і стабілізацію ситуації в Україні, що в підсумку становитиме можливість забезпечити ефективну систему національної безпеки України. Дослідження розвитку вітчизняного кримінального законодавства є важливим чинником динаміки загальносуспільних трансформацій, оцінки їхнього впливу та ефективності. Адже проведення реформ в умовах зовнішньої збройної агресії без перебільшення є справжнім історичним викликом для нашої держави. The publication deals with the issue of criminal liability for negligent attitude to military service. Due attention of scholars to the problematic issues of criminal liability for military offences is the key to identifying effective measures that can have a significant impact on war crimes and stabilisation of the situation in Ukraine, which will ultimately make it possible to an opportunity to ensure an effective system of national security of Ukraine. The study of the development of national criminal legislation is an important factor in the dynamics of social transformations, assessment of their impact and and efficiency. After all, the implementation of reforms in the context of external armed aggression is, without exaggeration, is a real historical challenge for our country.
Опис
Ключові слова
кримінальне правопорушення, військова служба, гібридна війна, воєнна агресія, criminal offence, military service, hybrid warfare, military aggression
Цитування
Журавльов М. С. Недбале ставлення до військової служби: окремі практичні проблеми кримінальної відповідальності / М. С. Журавльов // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 66–68.