Інклюзивне навчання і педагогічний супровід розвитку дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисципліна «Інклюзивне навчання і психолого-педагогічний супровід розвитку дітей з особливими освітніми потребами» призначена для систематизації отриманих в ході загальних курсів знань про сутність та особливості організації інклюзивного освітнього середовища у загальноосвітніх закладах на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти. The discipline "Inclusive education and psychological and pedagogical support for the development of children with special educational needs" is intended for the systematization of knowledge acquired during general courses about the essence and peculiarities of the organization of an inclusive educational environment in general educational institutions based on the principle of ensuring the basic right of children to education and the right to obtain it locally accommodation, which provides for the education of a child with special educational needs in the conditions of a general secondary education institution.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, діти з особливими потребами, навчальна дисципліна, вища освіта, бакалаври, методичні рекомендації, Inclusive education, children with special needs, academic discipline, higher education, bachelors, guidelines
Цитування
Інклюзивне навчання і педагогічний супровід розвитку дітей з особливими освітніми потребами : метод. рек. для самостійної роботи здобувачів освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 012 «Дошкільна освіта» / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: Н. В. Науменко, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій. – Харків : ХНПУ, 2023. – 42 с.