НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто значення кваліфікаційної характеристики офіцера запасу та її роль у процесі організації військової підготовки. Наголошено на важливості врахування положень Професійного стандарту офіцера тактичного рівня ЗСУ та загальних вимог до знань, умінь, комунікацій та відповідальності. Зазначено, що цей підхід сприятиме ефективному формуванню військово-спеціальних компетентностей офіцерів запасу, що є ключовим у підготовці кадрів для Збройних Сил України. The article reveals the importance of the qualification characteristics of a reserve officer and its role in the process of organizing military training. The author emphasizes the importance of taking into account the statements of the Professional Standard for a tactical officer of the Armed Forces of Ukraine and the general requirements for knowledge, skills, communications and responsibility. It is noted that this approach will contribute to the effective formation of military-specialized competencies of reserve officers, which is key in training personnel for the Armed Forces of Ukraine.
Опис
Ключові слова
компетентності, військово-спеціальні компетентності, формування, офіцери запасу, професійна підготовка, аспірантські роботи, competencies, military-specialized competencies, formation, reserve officers, professional training, postgraduate works
Цитування
Бондаренко А. Нормативно-правове регулювання формування військово-спеціальних компетентностей офіцерів запасу / А. Бондаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 240–244.