Джон Дюарт (перекладання музики Й. С. Баха для гітари)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті здійснено огляд перекладів творів І. С. Баха для класичної гітари. Обґрунтовано, що для для гітаристів в першу чергу представляють інтерес твори Баха в перекладенні для гітари Джона Дюарта В статье сделан обзор переложений произведений И. С. Баха для классической гитары. Обосновано, что для гитаристов произведения Баха в переложении для гитары Джона Дюарта представляют первостепенный интерес. The article provides an overview of the arrangements of the works of J. S. Bach for classical guitar. It is proved that for the guitarists, the works of Bach in the arrangement for John Duart's guitar are of primary interest.
Опис
Ключові слова
гітара, Дюарт Джон, Бах І. С., перекладання, студентські роботи, гитара, Дюарт Джон, Бах И. С., переложение музыки, студенческие работы, guitar, Dewart John, Bach J. S., arrangement of music, student work
Цитування
Шевченко М. В. Джон Дюарт (перекладання музики Й. С. Баха для гітари) / М. В. Шевченко, А. В. Мартем’янова // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 83–84.