Збірник тестових завдань з математичного аналізу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка тестових завдань з математичного аналізу дозволяє робити поточний контроль рівня засвоєння студентами навчального матеріалу теми. В збірці подано 10 варіантів тестових завдань різного рівня складності. A collection of test tasks on mathematical analysis allows you to monitor the level of students' assimilation of the subject's educational material. The collection contains 10 variants of test tasks of different levels of difficulty.
Опис
Ключові слова
тестові завдання, математичний аналіз, диференціальне числення, test tasks, mathematical analysis, differential calculus
Цитування
Сушко Ю. С. Збірник тестових завдань з математичного аналізу. Тест 3. Застосування теорем диференціального числення. Дослідження функцій методами диференціального числення / Ю. С. Сушко, В. Ф. Процай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с.