Konjunktiv

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-10-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розрахований на студентів ІII та ІV курсу факультету іноземної філології денної та заочної форми навчання, які вивчають німецьку мову як основну спеціальність, а також як другу іноземну мову. Метою збірника є забезпечення студентів додатковими матеріалами для самостійної роботи над граматичною темою «Konjunktiv». У кожному розділі посібника завдання розташовані за принципом зростання труднощів і закінчуються вправами на переклад з української мови на німецьку. Посібник є добрим доповненням до всіх чинних підручників з граматики німецької мови. The tutorial is intended for internal and external third and fourth-year students of Foreign Philology Departments who study German as a major and a minor subject. The purpose of the tutorial is to offer students supplementary materials for unsupervised work to master Konjunktiv. The assignments in the tutorial follow the principle of increasing complexity and end up with translation exercises from Ukrainian into German. The tutorial may serve as an efficient complement to all German grammar textbooks.
Опис
Ключові слова
Konjunktiv I, Konjunktiv II, Irreale Wunschsätze, Irreale Konditionalsätze, Irreale Vergleichssätze, Irreale Konnsekutivsätze, Irreale Aussagesätze, підрядний I, підрядний II, нереальні бажальні речення, нереальні умовні речення, нереальні порівняльні речення, нереальні послідовні речення, нереальні спонукальні речення
Цитування
Скачкова В. В. Konjunktiv / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, C. В. Пантелєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – 76 с.