ЕНТОМОФАУНА СОСНОВОГО ЛІСУ СМТ ЗОЛОЧІВА, БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено встановлення видового складу ентомофауни соснового лісу, виявлення еколого-біологічних особливостей комах; вивчено шкідливі види та види, які занесенні до Червоної книги України; проаналізовано різноманітні методи боротьби зі шкідливою ентомофауною. Дослідження тривало з жовтня 2020 по липень 2022 року в смт Золочів Богодухівського району Харківської області. Збір матеріалу проводився за загальноприйнятими ентомологічними методами, визначали види за допомогою визначників. Встановлено, що шкідниками є 7 видів (хрущ травневий, вусач чорний сосновий, вусач смугастий хвойний, совка соснова, великий сосновий короїд, п’ядун сосновий, шовкопряд сосновий), останні 13 видів не наносили безпосередньо шкоди лісовому насадженню (бронзівка золота, бронзівка смердюча, бронзівка волохата, бджола-тесляр, джміль земляний, шершень, європейська паперова оса, оса звичайна, бджола медоносна, мураха лісова руда, паломела зелена, щитник чорновусий, клоп щавлевий). Мураха лісова руда (Formica rufa), навіть, здатна приносити користь лісу, поїдаючи личинок шкідників. The publication examines the establishment of the species composition of the entomofauna of a pine forest, the identification of ecological and biological characteristics of insects; studied harmful species and species listed in the Red Book of Ukraine; analyzed various methods of combating harmful entomofauna. The study lasted from October 2020 to July 2022 in the village of Zolochiv, Bogodukhiv district, Kharkiv region. The collection of material was carried out according to generally accepted entomological methods, species were determined using determinants It was established that there are 7 species of pests (May beetle, black pine barbel, striped barbel pine beetle, pine beetle, large pine beetle, pine beetle, pine silkworm), the last 13 species did not directly harm the forest plantation (golden beetle, stink beetle, hairy beetle, carpenter bee, ground bumblebee, hornet, European paper wasp, common wasp, honey bee, red forest ant, green palomela, black-bearded shield, sorrel bug). The forest ore ant (Formica rufa), even, is able to benefit the forest by eating the larvae of pests.
Опис
Ключові слова
ентомофауна, комахи-шкідники, сосновий ліс, Харківщина, entomofauna, insect pests, pine forest, Kharkiv region
Цитування
Степаненко Т. О. Ентомофауна соснового лісу смт Золочіва, Богодухівського району Харківської області / Т. О. Степаненко, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 376–379.