Деякі питання методики постановки голосу в центрі удосконалення вокального мистецтва оперних співаків при Міланському оперному театрі «Lascala»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються деякі питання методики роботи зі співацьким голосом у центрі удосконалення вокального мистецтва співаків при міланському оперному театрі «LaScala». Зроблено аналіз основних засад методики удосконалення співацького голосу. В статье рассматриваются некоторые вопросы методики работы с певческим голосом в центре усовершенствования вокального искусства певцов при миланском оперном театре «LaScala». Сделан анализ основных принципов методики совершенствования певческого голоса. The article considers some issues of methods of working with the singing voice at the Center for Improving the Vocal Art of Singers at the Milanо Opera House "La Scala". The analysis of the basic principles of a technique of improvement of a singing voice is made.
Опис
Ключові слова
італійська вокальна школа, вокальне мистецтво, методика роботи зі співацьким голосом, итальянская вокальная школа, вокальное искусство, методика работы с певческим голосом, Italian vocal school, vocal art, methods of working with the singing voice
Цитування
Кузьмічова В. А. Деякі питання методики постановки голосу в центрі удосконалення вокального мистецтва оперних співаків при Міланському оперному театрі «Lascala» / В. А. Кузьмічова, Б. О. Нехайчук / Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наукр.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 35–40.