Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Physical Culture, Recreation and Rehabilitation
Анотація
Background and Study Aim: The military situation in Ukraine necessitates a revision of the school class organization system. Proximity to the military contact line forces schools to switch to online learning. Additionally, there is a decrease in physical activity among school students. In these conditions, it is important to explore the effectiveness of using specific sambo exercises to develop physical qualities in high school students during distance learning. The aim of the study is to determine the effectiveness of such application of sambo exercises for the development of physical qualities in high school students in a distance learning format. Material and Methods: The study involved tenth-grade students (n=15), aged 15-16 years. Data collection was conducted through surveys using Google Forms and testing to determine physical quality indicators. The experiment lasted for 8 weeks (with sessions three times a week), during which specific sambo exercises were applied in a remote format during physical education lessons. Results: The study results showed that 80% of the students were interested in implementing a new module - sambo - in physical education lessons. Correlational links were established between the results of the exercises and indicators of strength, flexibility, and coordination. Moreover, there was a significant improvement in the test results for coordination, flexibility, and strength, averaging 20%. Conclusions: The study results indicate significant interest among high school students in implementing specific sambo exercises in a distance learning environment. This is confirmed by the high percentage of students who expressed a desire to practice sambo during physical education lessons. Передумови та мета дослідження: Військова ситуація в Україні зумовлює необхідність перегляду системи організації класів у школі. Близькість до військової лінії зіткнення змушує школи переходити на онлайн-навчання. Крім того, спостерігається зниження фізичної активності школярів. У цих умовах це важливо дослідити ефективність використання конкретних вправ самбо для розвитку фізичних якостей старшокласників під час дистанційного навчання. Мета дослідження – визначити ефективність такого застосування вправ самбо для розвитку фізичних якостей старшокласників у дистанційній формі навчання. Матеріал і методи: У дослідженні взяли участь учні десятого класу (n=15), віком 15-16 років. Збір даних проводився шляхом опитування за допомогою Google Forms і тестування для визначення показників фізичної якості. Експеримент тривав 8 тижнів (заняття 3 рази на тиждень), протягом яких застосовувалися специфічні вправи самбо в дистанційному форматі на уроках фізкультури. Результати: Результати дослідження показали, що 80% учнів були зацікавлені у впровадженні нового модуля – самбо – на уроках фізичної культури. Встановлено кореляційні зв'язки між результатами виконання вправ і показниками сили, гнучкості та координації. Крім того, спостерігалося значне покращення результатів тесту на координацію, гнучкість і силу, в середньому на 20%. Висновки: Результати дослідження свідчать про значний інтерес старшокласників до впровадження конкретних вправ самбо в умовах дистанційного навчання. Підтвердженням цього є високий відсоток учнів, які виявили бажання займатися самбо на уроках фізичної культури.
Опис
Ключові слова
physical qualities, specific sambo exercises, distance learning, pupils, senior pupils, school, lesson, фізичні якості, специфічні вправи самбо, дистанційне навчання, учні, старшокласники, школа, урок
Цитування
Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16 / V. Zakharevich, G. Korobeynikov, O. Nesen, A. Xamidjonov // Physical Culture, Recreation and Rehabilitation. 2024. – № 3 (1). – Pp. 16–21. https://doi.org/10.15561/physcult.2024.0103