Програма соціально-педагогічної діяльності з корекції делінквентної поведінки підлітків у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розкрита програма соціально-педагогічної діяльності з корекції делінквентної поведінки підлітків у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Раскрыта программа социально-педагогической деятельности по коррекции делинквентного поведения подростков в центре социально-психологической реабилитации детей.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, корекція делінквентної поведінки, підлітки, соціально-психологічна реабілітація, студентські роботи, социальная педагогика, коррекция делинквентного поведения, подростки, социально-психологическая реабилитация, студенческие работы, social pedagogy, correction of delinquent behavior, adolescents, social and psychological rehabilitation, student work
Цитування
Рацієвська В. В. Програма соціально-педагогічної діяльності з корекції делінквентної поведінки підлітків у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей / В. В. Рацієвська // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 69.