Особливості соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Анотація
У науковій розвідці здійснено аналіз онтогенетичних модально-специфічних закономірностей соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями. Охарактеризовано особливості соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями на стадіях адаптації, індивідуалізації, інтеграції та ранньої трудової стадії. В научной разведке проведен анализ онтогенетических модально-специфических закономерностей социализации детей с интеллектуальными нарушениями. Охарактеризованы особенности социализации детей с интеллектуальными нарушениями на стадиях адаптации, индивидуализации, интеграции и ранней трудовой стадии. Scientific research analyzes the ontogenetic modal-specific patterns of socialization of children with intellectual disabilities. Peculiarities of socialization of children with intellectual disabilities at the stages of adaptation, individualization, integration and early labor stage are characterized.
Опис
Ключові слова
соціалізація, соціалізація дитини, діти з інтелектуальними порушеннями, онтогенетичний вимір, социализация, социализация ребенка, дети с интеллектуальными нарушениями, онтогенетическое измерение, socialization, socialization of the child, children with intellectual disabilities, ontogenetic dimension
Цитування
Коваленко В. Є. Особливості соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі / В. Є. Коваленко // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-практ.конф., Київ, 18–19 листоп. 2020 р. – Київ, 2020. – Т. 2. – С. 42–44.