ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається значення партнерських стосунків із батьками учнів в Новій українській школі; представлено традиційні та інноваційні форми взаємодії класного керівника і батьків; визначено ті з означених форм, які доцільно застосовувати в умовах дистанційного навчання. Установлено особливості означеної взаємодії за реалізації дистанційної форми в сучасній Україні. The article reveals the importance of partnerships with parents of students in the New Ukrainian School; traditional and innovative forms of interaction between the class teacher and parents are presented; identified those of these forms, which should be used in distance learning. The peculiarities of this interaction in the implementation of distance form in modern Ukraine are established.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, педагогіка партнерства, класний керівник, взаємодія класного керівника і батьків, distance learning, pedagogy of partnership, class teacher, interaction between class teacher and parents
Цитування
Твердохліб Т. С. Педагогіка партнерства в умовах дистанційного навчання: особливості роботи класного керівника з батьками / Т. С. Твердохліб, А. В. Мажуга // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 186–189.