Адаптація законодавства України у сфері альтернативного вирішення спорів до стандартів права Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Анотація
Статтю присвячено дослiдженню адаптації законодавства України у сфері альтернативного вирішення спорів до стандартів права Європейського Союзу. Статья посвящена исследованию адаптации законодательства Украины в сфере альтернативного разрешения споров со стандартами права Европейского Союза. The article is devoted to the study of the adaptation of the legislation of Ukraine in the field of alternative dispute resolution with the standards of the European Union law.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, законодавство України, альтернативне вирішення спорів, право Європейського Союзу, государственно-правовые дисциплины, международное право, законодательство Украины, альтернативное разрешение споров, право Европейского Союза, state-legal disciplines, international law, Ukrainian legislation, alternative dispute resolution, European Union law
Цитування
Яковлєв В. В. Адаптація законодавства України у сфері альтернативного вирішення спорів до стандартів права Європейського Союзу / В. В. Яковлєв // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 8 груд. 2016 р. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 1. – С. 271–274.