Методологія сучасних наукових досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати актуальних наукових досліджень науковців, викладачів, учителів, вихователів, докторантів, здобувачів вищої освіти – учасників Ювілейної ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 22–23 лютого 2024 р.) з України, Австрії, Бразилії, Вірменії, Грузії, Китайської Народної Республіки, Колумбії Польщі, Словаччини. Для наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, учителів, вихователів, здобувачів вищої освіти. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. The collection presents the results of current scientific research of scientists, lecturers, teachers, educators, doctoral students, higher education students - participants of the XX Anniversary International Scientific and Practical Conference ‘Methodology of Modern Scientific Research’ (Kharkiv, 22-23 February 2024) from Ukraine, Austria, Brazil, Armenia, Georgia, People's Republic of China, Colombia, Poland, Slovakia. For researchers, professors of higher education institutions, teachers, educators, and students. It can be used in the educational process at all levels of higher education.
Опис
Ключові слова
сучасні наукові дослідження, методологія, освітній простір, матеріали конференції, modern scientific research, methodology, educational space, conference materials
Цитування
Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 551 с.