КОМПЛІМЕНТАРНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено різновиди компліментарних висловлювань, їх використання у педагогічній взаємодії з підлітками з особливими освітніми потребами різних типів поведінки (за методикою «DiSC»). Автором розробдено рекомендації для вчителів старшої школи для покращення міжособистістної комунікації з підлітками з особливими освітніми потребами шляхом використання компліментарних висловлювань. In the qualifying work, varieties of complimentary expressions, their use in pedagogical interaction with adolescents with special educational needs of various types of behavior (according to the "DiSC" method) were investigated. The author has developed recommendations for high school teachers to improve interpersonal communication with teenagers with special educational needs by using complimentary expressions.
Опис
Ключові слова
підлітки з особливими освітніми потребами, дисфункційна сім’я, маніпулятивна стратегія позитиву, компліментарні висловлювання, компліментарні висловлювання, компліменти, teenagers with special educational needs, dysfunctional family, manipulative strategy of positivity, complimentary statements, compliments
Цитування
Паланська Г. В. Компліментарні висловлювання в навчальному дискурсі дев'ятикласників з особливими соціальними потребами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Г. В. Паланська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 76 с. : дод.
Колекції