Реформа трудового законодавства та дотримання принципу справедливості у трудовому праві України: актуальні проблеми співіснування у сучасних реаліях розвитку держави

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2022-04-18T07:52:12Z
dc.date.available2022-04-18T07:52:12Z
dc.date.issued2020-03-27
dc.description.abstractУ статті проаналізовано, що норми трудового права, як ніякої іншої галузі права, мають у більшому ступені ґрунтуватися на справедливості. Справедливість як усталене, викристалізуване століттями розвитку людської цивілізації, поняття про належне, що відповідає визначеним уявленням про правоту та чесність. В статье проанализировано, что нормы трудового права как никакой другой отрасли права должны в большей степени основываться на справедливости. Справедливость как устоявшееся, выкристаллизованное веками развития человеческой цивилизации, понятие о должном, что соответствует определенным представлениям о правоте и честности. The article analyzes that the rules of labor law, like no other branch of law, should be based more on justice. Justice as established, crystallized by centuries of development of human civilization, the notion of what is appropriate, which corresponds to certain notions of rightness and honesty.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоваленко О. О. Реформа трудового законодавства та дотримання принципу справедливості у трудовому праві України: актуальні проблеми співіснування у сучасних реаліях розвитку держави / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 28–31.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7215
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове право Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове законодавство Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectнорми трудового праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectдотримання принципу справедливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое право Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое законодательство Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectнормы трудового праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовые отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоблюдение принципа справедливостиuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor law of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor legislation of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectnorms of labor lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectadherence to the principle of justiceuk_UA.UTF-8
dc.titleРеформа трудового законодавства та дотримання принципу справедливості у трудовому праві України: актуальні проблеми співіснування у сучасних реаліях розвитку державиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеформа трудового законодательства и соблюдение принципа справедливости в трудовом праве Украины: актуальные проблемы сосуществования в современных реалиях развития государстваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeReform of labor legislation and compliance with the principle of justice in labor law of Ukraine: current issues of coexistence in the modern realities of state developmentuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коваленко О.О. Реформа трудового законодавства.pdf
Розмір:
326.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: