Особливості квітування Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. (м. Харків)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена особливостям квітування Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. з родини Oleaceae у м. Харків. Статья посвящена особенностям цветения Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. из семьи Oleaceae в г. Харькове. The article is devoted to the peculiarities of flowering Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. from the family Oleaceae in Kharkov.
Опис
Ключові слова
квітування, Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl., озеленення місць, цветение, озеленение городов, flowering, landscaping of cities
Цитування
Гончаренко Я. В. Особливості квітування Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. (м. Харків) / Я. В. Гончаренко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю від Дня народж. д-ра біолог. наук, проф. Злотіна Олександра Зіновійовича / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 17–18.