Короткочасна пам'ять як механізм формування розумових та кінестетичних узагальнень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено тему короткочасної пам'яті як механізму формування розумових та кінестетичних узагальнень. Короткочасна пам'ять людини виконує важливу роль у організації немнемічних – перцептивних, розумових та моторних дій, в яких вона виступає як один із суттєвих структурно-функціональних компонентів, що забезпечують зв'язок та взаємодію між різними операціями дії та їх результатами. В статье освещается тема кратковременной памяти как механизма формирования умственных и кинестетических обобщений. Кратковременная память человека играет важную роль в организации немнемических – перцептивных, умственных и моторных действий, в которых она выступает как один из существенных структурно-функциональных компонентов, обеспечивающих связь и взаимодействие между различными операциями действия и их результатами. The article highlights the topic of short-term memory as a mechanism for the formation of mental and kinesthetic generalizations. The article deals with the subject of short-term memory as a mechanism of formation of mental and kinesthetic generalizations. Short-term memory plays an important role in the organization of nonnemoral - perceptive, Perceptive and mental and motor actions, in which it is one of the essential structural and functional components providing connection and interaction between different actions operations and their results.
Опис
Ключові слова
короткочасна пам'ять, розумові узагальнення, кінестетичні узагальнення, кратковременная память, умственные обобщения, кинестетические обобщения, short-term memory, mental generalizations, kinesthetic generalizations
Цитування
Кузнєцов М. А. Короткочасна пам'ять як механізм формування розумових та кінестетичних узагальнень / М. А. Кузнєцов, Є. В. Заїка // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 147–153.