Сходознавство. Актуальність та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
До першої частини збірника увійшли матеріали доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Сходознавство. Актуальність та перспективи», присвячені проблемам східної філології, освіти та виховання, методики навчання сходознавчих дисциплін, перекладу, міжкультурної комунікації та літературознавства країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних та історичних спеціальностей. The first part of the collection includes materials from reports of the 4th International Scientific and Methodological Conference "Oriental Studies. Actuality and prospects", dedicated to the problems of Oriental philology, education and training, methods of teaching Oriental studies disciplines, translation, intercultural communication and literary studies of the countries of the East. Designed for researchers, teachers, graduate students, students of philological and historical specialties.
Опис
Ключові слова
східна філологія, освіта, виховання, методика навчання сходознавчих дисциплін, переклад, міжкультурна комунікація, літературознавсто країн Сходу, оriental philology, education, upbringing, methods of teaching Oriental studies disciplines, translation, intercultural communication, literary studies of the countries of the East
Цитування
Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – 255 с.