Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин

dc.contributor.authorПроцевський, В. О.
dc.date.accessioned2022-04-15T10:21:45Z
dc.date.available2022-04-15T10:21:45Z
dc.date.issued2020-03-27
dc.description.abstractПравове регулювання відносин, які становлять предмет трудового права, – це спрямування, скеровування поведінки його суб’єктів у потрібне русло з метою сприяння збільшенню, зростанню продуктивності праці. У цьому полягає одне із завдань трудового права, яке розкрива соціальне призначення цієї галузі права України. Правовое регулирование отношений, составляющих предмет трудового права, – это направление, руководство поведения его субъектов в нужное русло с целью содействия увеличению, роста производительности труда. В этом состоит одна из задач трудового права, раскрывающая социальное назначение этой отрасли права Украины. Legal regulation of relations that are the subject of labor law, - is the direction, directing the behavior of its subjects in the right direction in order to promote increase, increase productivity. This is one of the tasks of labor law, which reveals the social purpose of this branch of Ukrainian law.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПроцевський В. О. Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин / В. О. Процевський // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 8–11.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7208
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове право Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectправове регулювання відносинuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectпродуктивність праціuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое право Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовые отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectправовое регулирование отношенийuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовой договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроизводительность трудаuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor law of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegal regulation of relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployment contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor productivityuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблеми публічно-правового регулювання трудових відносинuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПроблемы публично-правового регулирования трудовых отношенийuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeProblems of public law regulation of labor relationsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Процевський В. О. Проблеми публічно-правового регулювання.pdf
Розмір:
253.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: