Особливості перекладу турецьких реалій у художній прозі (на матеріалі роману Решада Нурі Гюнтекіна «Чаликушу»)

dc.contributor.authorДрощенко, Т. Ю.
dc.date.accessioned2020-04-22T08:09:22Z
dc.date.available2020-04-22T08:09:22Z
dc.date.issued2019-03-28
dc.description.abstractТаким чином, існує декілька способів перекладу реалій, і найбільш вживаний з них – транслітерація. Однак завжди треба пам'ятати, що засмічений транслітерованими словами текст не відбиває намірів автора, який описує близьку для нього дійсність, а для іншомовних сучасних читачів вона стає чужою і незрозумілою. Тому можна сказати, що всі засоби передачі реалій у перекладі напряму залежать від задачі, що стоїть перед перекладачем: зберегти колорит мовної одиниці з можливим збитком для семантики або передати значення реалії (якщо воно невідомо), втративши при цьому колорит. Таким образом, существует несколько способов перевода реалий, и наиболее применяемый из них - транслитерация. Однако всегда надо помнить, что засоренный транслитерированными словами текст не отражает намерений автора, который описывает близкую для него действительность, а для иностранных современных читателей она становится чужой и непонятной. Поэтому можно сказать, что все средства передачи реалий в переводе напрямую зависят от задачи, стоящей перед переводчиком: сохранить колорит языковой единицы с возможным ущербом для семантики или передать значение реалий (если оно неизвестно), потеряв при этом колорит. Thus, there are several ways to translate realities, and the most used of them is transliteration. However, one should always remember that the text clogged with transliterated words does not reflect the intentions of the author, who describes a reality close to him, and for foreign modern readers it becomes alien and incomprehensible. Therefore, we can say that all means of transmitting realities in the translation directly depend on the task facing the translator: to preserve the color of the language unit with possible damage to semantics or to convey the meaning of realities (if it is unknown), while losing color.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДрощенко Т. Ю. Особливості перекладу турецьких реалії у художній прозі (на матеріалі роману Решада Нурі Гюнтекіна «Чаликушу») / Т. Ю. Дрощенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 119–122.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3436
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсхідні мовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожня прозаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецькі реаліїuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвосточные языкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественная прозаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецкие реалииuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjecteastern languagesuk_UA.UTF-8
dc.subjectimaginative literatureuk_UA.UTF-8
dc.subjectturkish realitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості перекладу турецьких реалій у художній прозі (на матеріалі роману Решада Нурі Гюнтекіна «Чаликушу»)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсобенности перевода турецких реалий в художественной прозе (по материалам романа Решада Нури Гюнтекина «Чаликушу»)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of the translation of Turkish realities in fiction (based on the material of Chalikushu's novel by Reshad Nuri Gyuntekin)uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Дрощенко Т. Ю..pdf
Розмір:
2.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: