Ідеї сімейного виховання у педагогічній спадщині А. Макаренка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором обгрунтовано тезу про новаторство та оригінальність розроблених педагогом А. Макаренко основ сімейного виховання, адже він був одним із перших радянських педагогів, що звернулися до цієї важливої проблеми. master thesis The author justified the thesis about innovation and originality of family foundations developed by teacher A. Makarenko education. After all, he was one of the first Soviet teachers who applied to this important problem.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, Макаренко А. С., магістерські роботи, family education, Makarenko A., master's work
Цитування
Бережна О. Ідеї сімейного виховання у педагогічній спадщині А. Макаренка / О. Бережна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 30.