ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorМісостов, Т. Ю.
dc.date.accessioned2023-03-31T08:11:16Z
dc.date.available2023-03-31T08:11:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ методичних рекомендаціях розкриваються мета й основні завдання педагогічної практики в закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Детально висвітлено схему організації та керівництва практикою. Розглядаються основні компоненти та умови програми практики, завдання практичної та самостійної роботи практикантів. Детально розглянуті основні критерії оцінювання роботи практикантів під час поточного та підсумкового контролю. Рекомендовано перелік базової та допоміжної літератури для теоретичної і методичної підготовки практикантів. В додатках надано зразок оформлення звітньої документації практиканта. The methodological recommendations reveal the purpose and main tasks of pedagogical practice in institutions of specialised and specialised secondary education for applicants for higher education of the second (master's) level. The scheme of organisation and management of practice is described in detail. The main components and conditions of the practice programme are considered, tasks of practical and independent work of trainees. The main criteria for evaluating the work of interns are considered trainees during the current and final control. A list of basic and auxiliary literature for theoretical and methodological and methodological training of trainees. The appendices provide a sample of reporting documentation of the trainee.
dc.identifier.citationМісостов Т. Ю. Педагогічна практика в закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня ф-ту історії і права ХНПУ ім. Г. С. Сковороди / Т. Ю. Місостов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 54 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10634
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпедагогічна практика
dc.subjectзаклади профільної та спеціалізованої середньої освіти
dc.subjectпідготовка магістрів
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectpedagogical practice
dc.subjectinstitutions of specialised and and specialised secondary education
dc.subjectmaster's degree programmes
dc.subjectmethodological recommendations
dc.titleПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativePEDAGOGICAL PRACTICE IN INSTITUTIONS OF SPECIALISED AND GENERAL SECONDARY EDUCATION
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методичні рекомендації до пед. практики магістрів.pdf
Розмір:
1009.11 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: