ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто основне питання логічної основи шкільного геометрії. The theses consider logical basics of the geometry school course.
Опис
Ключові слова
геометрія, шкільний курс, логіка, geometry, school course, logic
Цитування
Кравцова М. І. Логічні основи шкільного курсу геометрії / М. І. Кравцова, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 167–168.