РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано суть волонтерства. Підкреслено, що успішність соціальної роботи на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства багато в чому залежить від добровільної участі людей в діяльності, пов’язаній із змінами соціальної ситуації. Розглянуто можливості волонтерства і необхідність цієї життєдіяльності у різних сферах життя. Звернено увагу на необхідність активної участі у волонтерській діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери для їх гармонійного становлення та усвідомлення професійної реалізації. The article analyzes volunteering. It is emphasized that the progress of social work at the present stage of development of civil society largely depends on the voluntary participation of people in activities related to changes in the social situation. The possibilities of volunteering and the need for this life activity in different spheres of life are considered. Pay attention to the need for active participation in volunteer activities of future social workers for their harmonious development and awareness of professional implementation.
Опис
Ключові слова
волонтерство, волонтерська діяльність, соціальна робота, фахівець соціальної сфери, соціальні зміни, соціальна активність, volunteering, volunteer activities, social work, social specialist, social change, social activity
Цитування
Сініченко А. С. Роль волонтерства у соціальній роботі / А. С. Сініченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 77–80.