ЩОДО РОЗБІЖНОСТЕЙ У ВИЗНАЧЕННІ ФОРМИ ДЕРЖАВИ МІЖ ТЕОРІЄЮ ТА ІСТОРІЄЮ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналізуються розбіжності в понятійному апараті між теорією та історією держави і права щодо форми держави у її розвитку та видовому багатоманітті. Анализируются различия в понятийном аппарате между теорией и историей государства и права по форме государства в его развитии и видовом разнообразии. The differences in the conceptual apparatus between the theory and history of the state and law in the form of the state in its development and species diversity are analyzed.
Опис
Ключові слова
державний лад, державний устрій, форми держави, форми державного правління, форми державного режиму, форми державного устрою, государственный строй, государственное устройство, формы государства, формы государственного правления, формы государственного режима, формы государственного устройства, political system, government structure, state forms, forms of government, forms of state regime
Цитування
Горбань В. І. Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права / В. І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 18. – С. 5–12.