Абревіація в англійській ортопедії: способи скорочення термінів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статі розглянуті терміни-абревіатури, які займають важливе місце у термінологічних системах, зокрема, в ортопедичній, і потребують подальшого вивчення. Постійне поповнення фонду термінів-абревіатур з незмінною тенденцією до виникнення їх синонімії та омонімії викликає необхідність подальшого глибокого вивчення цього явища. В статье рассмотрены термины-аббревиатуры, которые занимают важное место в терминологических системах, в частности, в ортопедической и требуют дальнейшего изучения. Постоянное пополнение фонда терминов аббревиатур с неизменной тенденцией к их возникновению синонимии и омонимии вызывает необходимость дальнейшего глубокого изучения этого явления. The article considers the terms-abbreviations, which occupy an important place in terminological systems, in particular, in orthopedic, and need further study. Constant replenishment of the fund of terms-abbreviations with a constant tendency to the emergence of their synonymy and homonymy necessitates further in-depth study of this phenomenon.
Опис
Ключові слова
абревіація, терміни, ортопедія, студентські роботи, аббревиация, термины, ортопедия, студенческие работы, abbreviation, terms, orthopedics, student works
Цитування
Літовченко А. Абревіація в англійській ортопедії: способи скорочення термінів / А. Літовченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 51–52.