ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито значення педагогічного експерименту як ключового інструменту для вдосконалення освітнього процесу в Україні, акцентуючи увагу на його ролі у впровадженні та оцінці новітніх педагогічних технологій та методик. Проаналізовано різні підходи до визначення суті педагогічного експерименту, що дозволило уточнити його методологічну структуру та особливості застосування в наукових дослідженнях. The author reveals the significance of pedagogical experiment as a key tool for improving the educational process in Ukraine, emphasizing its role in the implementation and evaluation of the latest pedagogical technologies and methods. Various approaches to defining the essence of pedagogical experiment are analyzed, which made it possible to clarify its methodological structure and application in scientific research.
Опис
Ключові слова
педагогічний експеримент, методологія наукового дослідження, освітній процес, ефективність, аспірантські роботи, pedagogical experiment, methodology of scientific research, educational process, efficiency, postgraduate works
Цитування
Герасименко Ю. Ефективність педагогічного експерименту в освіті / Ю. Герасименко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 21–25.