Війна Росії на теренах України у працях сучасних дослідників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено науковий і художній наробок публікацій про війну, починаючи з анексії Криму і завершуючи сучасністю. The authors researched the scientific and artistic production of publications about the war, starting with the annexation of Crimea and ending with modern times.
Опис
Ключові слова
російсько-українська війна, дискурс війни, сучасна література, Russian-Ukrainian war, war discourse, modern literature
Цитування
Гусак О. В. Війна Росії на теренах України у працях сучасних дослідників / О. В. Гусак, І. В. Чернікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 211–212.