ВИКОРИСТАННЯ РЕПРОДУКЦІЙ ХУДОЖНІХ КАРТИН ЯК ЗАСІБУ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено ефективність використання репродукцій художніх картин під час занять. Цей інструмент гарно себе зарекомендував в контексті збагачення словникового запасу дитини, та може бути використаним як професіоналами, так і безпосередньо батьками. Особливої актуальності цей підхід набуває у період війни, коли діти з особливими мовленнєвими потребами не мають змоги відвідувати заняття з фахівцем та вся «відповідальність» за розвиток мовлення дитини перекладається на батьків. Період військового стану не нівелює необхідність проведення занять з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення та потребує гнучкості й адаптивності, з метою всебічного розвитку дитини. The publication investigates the effectiveness of using reproductions of of artistic paintings in the classroom. This tool has proven itself in the context of enriching a child's vocabulary and can be used by professionals as well as by parents, and by parents themselves. This approach is especially relevant during the war, when children with special speech needs are unable to attend classes with a specialist and all the "responsibility" for the child's speech development is transferred to parents. The period of martial law does not negate the need for classes with children with generalised speech impairment. and requires flexibility and adaptability to ensure the child's comprehensive development.
Опис
Ключові слова
діти з особливими потребами, розвиток мовлення, логопедія, військовий стан, children with special needs, speech development, speech therapy, martial law
Цитування
Білокобильська В. О. Використання репродукцій художніх картин як засібу збагачення словника дітей із загальним недорозвиненням мовлення / В. О. Білокобильська // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 312–315.