Роль музичного мистецтва в розвитку комунікативної компетентності вихователя

dc.contributor.authorМкртічян, О. А.
dc.date.accessioned2022-10-25T13:54:01Z
dc.date.available2022-10-25T13:54:01Z
dc.date.issued2022-07-07
dc.description.abstractВ статті визначено суть поняття «комунікація», «педагогічна комунікація» як систему зв’язків, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів, та її ролі в розвитку комунікативної компетентності вихователя засобами музичного мистецтва в ЗДО. Зазначено, що комунікативна компетентність у музично-педагогічній діяльності певні характеристики, серед них: інформованість; швидкість реагування (педагогічна реакція на конкретну ситуацію, у динаміці взаємодії); адекватність (відповідність обраного рішення конкретному педагогічному завданню); гнучкість; креативність (комбінування відомих та генерування нових форм, засобів, видів взаємодії; засобів та способів передачі виконавських завдань; методів та підходів, що підвищують ефективність навчального процесу). Вихователь за допомогою музичного матеріалу спрямовує свою діяльність на вирішення завдань, пов’язаних із мотиваційним забезпеченням комунікативного процесу. The article defines the essence of the concept of "communication", "pedagogical communication" as a system of connections that are implemented through through verbal and non-verbal means, and its role in the development of communicative competence of the educator by means of musical art in IN PRESCHOOL EDUCATION. It is noted that communicative competence in music and pedagogical activities certain characteristics, among them: awareness; speed of response (pedagogical response to a specific situation, in the dynamics of interaction); adequacy (compliance of the chosen solution to a specific pedagogical task); flexibility; creativity (combining known and generation of new forms, means, types of interaction; means and ways of transfer of performance tasks; methods and approaches that increase efficiency of the educational process). The teacher with the help of musical material directs its activities to solve problems related to motivational support of the communicative process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМкртічян О. А. Роль музичного мистецтва в розвитку комунікативної компетентності вихователя // Академічні студії. Сер. : Педагогіка / Комун. закл. вищ. освіти "Луц. пед. коледж" Волин. обл. ради. – 2022. – Вип. 2. – С. 145–151.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8652
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКомунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної радиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихователіuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузичне мистецтвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicative competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusicuk_UA.UTF-8
dc.titleРоль музичного мистецтва в розвитку комунікативної компетентності вихователяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe role of musical art in the development of teacher’s communicative competenceuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мкртічян_стаття (1).pdf
Розмір:
636.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: