ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК МАРКЕРИ ГІДНОЇ (СПРАВЕДЛИВОЇ) ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета наукової статі полягає в характеристиці заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркерів гідної (справедливої) праці. Автор підтримує науковий погляд щодо тотожності понять «гідна» та «справедлива» праця. Наголошується на розумінні справедливості як засади, на якій будується право, передбачаючи для всіх рівні права та рівні можливості в користуванні своїми правами. Резюмується, що саме заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці, які не тільки визначені у правових нормах, але й реалізовані як наявні засоби користування трудовими правами, є маркерами гідності праці, тобто дозволяють визначати працю як гідну (справедливу) й одночасно виконують функцію лакмусового папірця, що характеризує рівень цивілізаційності суспільства. The purpose of the scientific article is to characterize the prohibition of discrimination and ensure legal equality in the field of labor as markers of decent (fair) work. Analyzing the activities of the International Labor Organization, the author notes that all the developments in the form of basic labor rights that occurred during the formation of a civilized human society, the ILO systematized and reflected in the concept of "decent work". The author supports the scientific point of view on the identity of the concepts of "decent" and "fair" work. The article emphasizes the understanding of justice as the basis on which the law is built, and therefore the rules governing employment relations, provide for all equal rights and equal opportunities to exercise their rights. It is concluded that the prohibition of discrimination and ensuring legal equality in the field of labor, which are not only defined in legal norms, but also implemented as existing means of exercising labor rights, act as markers of labor dignity, ie allow to define work as decent (fair) and at the same time perform the function of a litmus test, which characterizes the level of civilization of society.
Опис
Ключові слова
заборона дискримінації, забезпечення юридичної рівності у сфері праці, гідна праця, справедливість, дискримінація, трудові права, міжнародні трудові стандарти, трудове право, prohibition of discrimination, ensuring legal equality in the field of labor, decent work, justice, discrimination, labor rights, international labor standards, labor law
Цитування
Коваленко О. О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 24–31.