Упровадження громадського виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу "Бджілка" Харківської спеціалізованої школи No 73)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у данній статті було упроваджено громадське виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу «Бджілка» Харківської спеціалізованої школи No 73). Автором в данной статье было внедрено общественное воспитание старшеклассников через деятельность школьного евроклуба (из опыта работы Евроклуба «Пчелка» Харьковской специализированной школы No 73). The author in this article introduced the public education of high school students through the activities of the school Euroclub (from the experience of the Euroclub “Bee” of Kharkiv Specialized School No. 73).
Опис
Ключові слова
громадське виховання, старшокласники, школа, Євроклуб "Бджілка", Харків, спеціалізована школа No 73, общественное воспитание, старшеклассники, школа, Евроклуб "Пчелка", Харьков, специализированная школа No 73, public education, high school students, school, Euro club "Bee", Kharkov, specialized school No 73
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Упровадження громадського виховання старшокласників через діяльність шкільного євроклубу (з досвіду роботи Євроклубу "Бджілка" Харківської спеціалізованої школи No 73) / Н. Д. Подчерняєва // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 93–96.