Трудовий потенціал Харківщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2000
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут економіки НАН України
Анотація
Подано характеристику трудового потенціалу Харківського регіону в 1989 - 1998 рр. у порівнянні з життєвим потенціалом, проаналізовано чинники його формування. За допомогою статистичніих методів і методів потенційної демографії проаналізовано зрушення у демографічній та соціально-економічній компонентах трудового потенціалу населення. Дана характеристика трудового потенциала Харьковского региона в 1989 - 1998 гг. В сравнении с жизненным потенциалом, проанализированы факторы его формирования. С помощью статистичниих методов и методов потенциальной демографии проанализированы сдвиги в демографической и социально-экономической компонентах трудового потенциала населения. The article deals with analysis of the labour potential of Kharkiv region in 1989 - 1998 in comparison with demographic potential and formation of the factors of labour potential. Changes of demographic and social-economic component of labour potential of population are analysed by statistical methods and methods of potential demography.
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, трудовий потенціал населення, потенційна демографія, Харківщина, статистичні методи, трудовой потенциал, трудовой потенциал населения, потенциальная демография, Харьковщина, статистические методы, labor potential, labor potential of the population, the potential demography, population forecast, Kharkiv region, statistical methods
Цитування
Муромцева Ю. І. Трудовий потенціал Харківщини / Ю. І. Муромцева // Демографічні дослідження : зб. наук. пр. / Ін-т економіки НАН України. – Київ : Ін-т екон. НАН України, 2000. – Вип. 22. – С. 96–105.