НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено основні (традиціоналістичний, акомодаційний, еволюційний) підходи до вальдорфської педагогіки, спрямовані на розвиток вальдорфської освіти в часі та просторі, за умови збереження її сутнісного ядра. Відзначено значущість духовно-наукового фундаменту – антропософії, що уможливлює реалізацію вальдорфської освіти як синтезу мистецтва, науки й моралі та сприяє цілісному розвитку особистості дитини. The main (traditionalist, accommodative, evolutionary) approaches to Waldorf pedagogy are highlighted in the article. They are aimed at the development of Waldorf education in time and space, on the condition of preserving its essential core. The significance of anthroposophy, the spiritual and scientific foundation of Waldorf education, is emphasized. It enables the implementation of Waldorf education as a synthesis of art, science and morality and contributes to the integral development of child’s personality.
Опис
Ключові слова
вальдорфська освіта, розвиток, підхід, традиціоналізм, акомодація, еволюція, Waldorf education, development, approach, traditionalism, accommodation, evolution
Цитування
Іонова О. Наукові підходи до розвитку вальдорфської освіти / О. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 39–43.