МЕТОДИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті розглянуто зміст художньо-образного мислення, схарактеризовано та визначено методи, використання яких сприятиме ефективному розвитку художньо-образного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва. Annotation. The article examines the content of artistic-figurative thinking, characterizes and defines the methods, the use of which will contribute to the effective development of artistic and figurative thinking of the future music teacher.
Опис
Ключові слова
художньо-образне мислення, майбутній вчитель музичного мистецтва, магістерські роботи, artistic-figurative thinking, uture music teacher, master's work
Цитування
Лі Іцзя. Методи розвитку художньо-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва / Іцзя Лі // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 35–39.