ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто вплив дистанційного навчання на емоційне благополуччя здобувачів базової середньої освіти. Визначено основні недоліки дистанційного навчання та розкрито їх влив на емоційну сферу учнів. The article depicts the distance learning impact on the emotional well-being of students of basic secondary education. The main disadvantages of distance learning are identified, and their impact on the students’ emotional sphere is revealed.
Опис
Ключові слова
емоційне благополуччя, дистанційне навчання, виклики, всебічний розвиток учнів, аспірантські роботи, emotional well-being, distance learning, challenges, students’ comprehensive development, postgraduate works
Цитування
Пишинська В. Вплив дистанційного навчання на емоційне благополуччя здобувачів базової середньої освіти / В. Пишинська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 110–114.