ФУТБОЛ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглядаються можливості футболу для підвищення рухової активності учнів середнього шкільного віку. Мета роботи – підбір засобів футболу для розвитку фізичних здібностей учнів середніх класів. Надано програму із використанням засобів футболу задля гармонійної фізичної підготовленості. Наведено тести загальної та спеціальної підготовки щодо перевірки рівня розвитку фізичних якостей учнів. The paper examines the possibilities of football for increasing the physical activity of middle school students. The purpose of the work is the selection of football equipment for the development of physical abilities of middle school students. A program using football tools for harmonious physical fitness is provided. Tests of general and special training are given to check the level of development of physical qualities of students.
Опис
Ключові слова
фізична культура, футбол, учні, фізичні здібності, physical culture, football, pupils, physical abilities
Цитування
Павленко М. Футбол як засіб розвитку фізичних здібностей учнів середнього шкільного віку / М. Павленко, І. Кривенцова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 166–169.