МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ В КУРСІ АЛГЕБРИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто основні методи розв’язання рівнянь різного виду в курсі алгебри основної школи. Для кожного рівняння є свій спосіб розв'язання чи основний метод, який підійде для розв'язання кількох видів рівнянь, такі способи називаються загальними методами розв'язування рівнянь. The research examines the main methods of solving equations of various types in the elementary school algebra course. Each equation has its own method of solution or basic method that is suitable for solving several types of equations, such methods are called general methods of solving equations. Equations arouse interest, and when solving them, logical thinking develops, mental and creative abilities increase, and systematization skills appear.
Опис
Ключові слова
рівняння, методи розвязання рівнянь, шкільний курс математики, equations, methods of solving equations, school mathematics course
Цитування
Штонда О. Г. Методи розв’язання рівнянь в курсі алгебри основної школи / О. Г. Штонда, Н. І. Пелюшкіна // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 62–64.