ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИЧНОГО ТА ФОНЕМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості фонетичного та фонематичного компонентів мовлення першокласників з інтелектуальними порушеннями. Логопедична корекція є важливою складовою частиною комплексної медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації першокласників з інтелектуальними порушеннями. Вивчення особливостей фонетичного та фонематичного компонентів мовленнєвої діяльності першокласників з легкими інтелектуальними порушеннями проводилося на базі Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради. Усього в експерименті брало участь 24 учні перших класів, в яких спостерігали легкі інтелектуальні порушення (F70 за МКХ-10). Біологічний вік дітей 7-8 років. У контрольній та експериментальній групах було по 12 школярів. Зазначено, що існує складний механізм порушень фонематичних процесів у дітей з легкими інтелектуальними порушеннями. Одержані результати свідчать про поширеність поєднань у цієї категорії дітей порушень моторних і сенсорних механізмів, недостатню сформованість у дітей з інтелектуальними порушеннями мовоутворюючих сенсорних процесів. The publication examines the peculiarities of the phonetic and phonemic components of the speech of first-graders with intellectual disabilities. Speech therapy correction is an important component of complex medical-psychological-pedagogical rehabilitation and social adaptation of first-graders with intellectual disabilities. The study of phonetic and phonemic components of the speech activity of first-graders with mild intellectual disabilities was conducted on the basis of the Kharkiv Regional Council Communal Institution "Kharkiv Special School No. 3". A total of 24 first-graders with mild intellectual disabilities (F70 according to the International Classification of Diseases-10) took part in the experiment. The biological age of children is 7-8 years. There were 12 students each in the control and experimental groups. It is noted that there is a complex mechanism of violations of phonemic processes in children with mild intellectual disabilities. The obtained results indicate the prevalence of combinations of motor and sensory mechanism disorders in this category of children, insufficient formation of language-forming sensory processes in children with intellectual disorders.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, корекційна робота, мовленнєвий розвиток, логопедія, діти молодшого шкільного віку, магістерські роботи, intellectual disabilities, correctional work, speech development, speech therapy, children of primary school age, master's theses
Цитування
Бугаєнко В. В. Особливості фонетичного та фонематичного компонентів мовлення першокласників з інтелектуальними порушеннями / В. В. Бугаєнко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 253–258.