НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ТРАДИЦІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У «Матеріалах» уміщено доповіді українських та болгарських мовознавців, літературознавців, істориків, педагогів-методистів, магістрів, магістрантів, які взяли участь у ІІІ Міжнародній славістичній конференції, присвяченій пам’яті святих Кирила й Мефодія, що відбулася в Харкові 23 травня 2023 року. Питання наукового обговорення висвітлюють основні напрями сучасних досліджень у мовознавстві, літературознавстві, дидактиці. The "Materials" contain reports of Ukrainian and Bulgarian linguists, literary scholars, historians, methodologists, teachers, masters, and master's students who took part in the III International Slavic Conference dedicated to the memory of Saints Cyril and Methodius, held in Kharkiv on 23 May 2023. The issues of scientific discussion cover the main directions of modern research in linguistics, literary studies, and didactics.
Опис
Ключові слова
славістична конференція, вивчення слов'янських мов, вивчення слов'янських літератур, історія слов'янських народів, етнолінгвістика, освіта слов'янських народів, дидактика, культура слов'янських народів, святі Кирило і Мефодій, Slavic conference, studying Slavic languages, study of Slavic literatures, history of Slavic peoples, ethnolinguistics, education of Slavic peoples, didactics, culture of Slavic peoples, Saints Cyril and Methodius
Цитування
Національні наукові традиції в слов’янському світі : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – 450 c. : іл.