ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено основні положення, на яких базується Концепція Нової української школи (НУШ). Звертається увага на значення формування життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів на засадах Концепції НУШ. Особливий акцент зроблено на педагогіку партнерства (ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості), завдяки якій відбувається формування життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя. The abstract outline the main provisions on which the NUS Concept is based. Attention is drawn to the importance of shaping the life creative potential of a future elementary teacher based on the NUS Concept. Particular emphasis is placed on the pedagogy of partnership (based on the principles of humanism and creativity in the development of personality), through which the life creative potential of the future teacher is formed.
Опис
Ключові слова
життєвотворчий потенціал, майбутній вчитель, початкова школа, концепція, life creative potential, future teacher, primary school, conception
Цитування
Радченя І. В. Формування життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів на засадах концепції Нової української школи / І. В. Радченя // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 102–106.