ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено, що музична освіта є важливою частиною музичної культури. Показано, що для підготовки вчителів музики у КНР характерною є концепція мультикультурної музичної освіти та її принципів. Культурні традиції визначили шлях розвитку та еволюцію підготовки вчителів музичного мистецтва у КНР, що досліджено в низці розвідок китайських науковців. The article defines that music education is an important part of music culture. It is shown that the concept of multicultural music education and its principles is typical for the training of music teachers in China. Cultural traditions have determined the path of development and evolution of music teacher training in China, which has been studied in a number of studies by Chinese scholars.
Опис
Ключові слова
підготовка учителів музичного мистецтва, учитель музичного мистецтва, КНР, музична культура, мистецька освіта, аспірантські роботи, training of music teachers, music art teacher, China, music culture, art education, postgraduate work
Цитування
Чжоу Ілей. Взаємозв’язки музичної культури та мистецької освіти у дослідженнях науковців КНР / Ілей Чжоу // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 156–159.