Аспекти підготовки аеронавтичного резерву

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «НТМТ», м. Харків
Анотація
Визначено традиційні етапи відбору та спортивної орієнтації в різних видах багатоборств. Було адаптовано традиційні критерії відбору на різних етапах підготовки спортсменів з аеронавтичного багатоборства з урахуванням особливостей умов навчальної діяльності, організації спортивно-масової роботи курсантів льотного профілю, правил проведення змагань. Определены традиционные этапы отбора и спортивной ориентации в различных видах многоборья. Были адаптированы традиционные критерии отбора на различных этапах подготовки спортсменов по аеронавтическому многоборью с учетом особенностей условий учебной деятельности, организации спортивно-массовой работы курсантов летного профиля, правил проведения соревнований. The article considers approaches to the selection and training of athletes from aeronautical all-around taking into account the peculiarities of the conditions of educational activity, the organization of sports-mass work of cadets of the flight profile, the rules of conducting competitions.
Опис
Ключові слова
аеронавтичне багатоборство, курсанти льотного профілю, критерії відбору, етапи підготовки спортсменів, аэронавтическое многоборье, курсанты летного профиля, критерии отбора, этапы подготовки спортсменов, aeronautical all-round, flight profile cadets, selection criteria, stages of training athletes
Цитування
Лизгуб О. О. Аспекти підготовки аеронавтичного резерву / О. О. Лизгуб, Ж. О. Цимбалюк // Розвиток європейського простору очима молоді : економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студ., Харків, 27 квіт. 2018 р. ‒ Харків : НТМТ, 2018. ‒ С. 1‒5.