КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються питання теорії та практики формування культурно-історичного середовища навчання математики у школі. Ця проблема пов'язується з підготовкою майбутнього вчителя математики, який відповідає сучасним вимогам. The article analyzes the theory and practice of formation of the cultural-historical environment of learning mathematics in school. This problem is associated with the preparation of future teachers of mathematics that meets modern standards.
Опис
Ключові слова
культурно-історичне середовище навчання математики, математична культура, навчання історії математики, cultural-historical environment of teaching mathematics, mathematical culture, teaching of mathematics history
Цитування
Сіра І. Т. Культурно-історичне середовище навчання математики / І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 38–40.