Освіта як чинник безпеки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький державний университет управління, Українська миротворча школа
Анотація
У данній статті автор розглянув освіту як чинник безпеки а також роль освіти як основної рушійної сили особистісного зростання і розвитку в цілому. В данной статье автор рассмотрел образование как фактор безопасности а также роль образования как основной движущей силы личностного роста и развития в целом. In this article the author has considered education as a factor of safety and also the role of education as the main driving force of personal growth and development in general.
Опис
Ключові слова
освіта, чинники безпеки, суспільство знань, українська освіта, образование, факторы безопасности, общество знаний, украинское образование, education, security factor, knowledge society, ukrainian education
Цитування
Садоха О. В. Освіта як чинник безпеки / О. В. Садоха // Українське суспільство в умовах війни : виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали II Всеукр. наук.- практ. конф., Маріуполь, 15 черв. 2018 р. / Донец. держ. ун-т управління, Укр. миротворча школа. - Маріуполь : ДДУУ, 2018. – С. 100-103.